خدمات الکترونیک اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین

میز خدمت الکترونیکی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین

(14061122000) ارزیابی ،تشخیص و اعلام نظر در مورد اثرات زیست محیطی استقرار و بهره برداری طرح ها و پروژه های عمرانی و تولیدی و خدماتی
(14031123000) پایش و اعلام میزان آلایندگی های صنعتی و غیر صنعتی
(18081124000) ارائه خدمات آموزشی به بازدید کنندگان موزه های تاریخ طبیعی
(13021125000) صدور مجوز شکار و صید
(14061126000) صدور مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
(14011127000) نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات پسماند ها (بر اساس کنوانسیون بازل)
(14031128000) نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک (بر اساس کنوانسیون روتردام)
(14041129000) صدور مجوز فعالیت های تنوع زیستی (از قبیل برپایی نمایشگاه ،کارگاه تاکسیدرمی ،باغ وحش و ...)